AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ

Dobrovoľné príspevky

Vaše dobrovoľné príspevky na podporu rôznych činností našej organizácie môžete zasielať aj na náš osobitný účet,
č. ú. : SK81 0900 0000 0051 0793 1924, zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Ďakujeme všetkým prispievateľom za dôveru, Vaše peniaze použijeme rozumne a tam, kde sú najviac potrebné!