NAŠE SLUŽBY

V poradenskom centre poskytujeme pre ženy zažívajúce násilie

 

  • Základné a špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme priamo ženám zažívajúcim násilie, ktoré sa potrebujú zorientovať vo svojej nepriaznivej sociálnej situácii, v možnostiach riešenia svojich problémov, vo svojich sociálnych právach a povinnostiach. V prípade potreby zahŕňa aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
  • Vybavenie ubytovanie v zariadení núdzového bývania (v Bezpečnom ženskom dome), čo je špecializované zariadenie s komplexnými službami a je určené pre ženy, ktoré sú rozhodnuté pokračovať vo svojom ďalšom živote bez násilia a potrebujú nájsť podporu a posilnenie na zvládnutie tohto kroku, ktorý znamená dramatickú zmenu ich doterajšieho života.
  • Poskytovanie právnych informácií, rád a právne zastupovanie sprostredkovávame priamo prostredníctvom právničky nášho združenia.
  • Psychologické poradenstvo, ktoré je realizované individuálne pre klientky a ich deti, ktoré prejavia o tento druh podpory záujem.
  • Finančné poradenstvo, využívajú najmä klientky, ktoré sú po dlhom období materskej dovolenky, viacdetnom materstve, nižšom vzdelaní.
  • Krátkodobú starostlivosť o dieťa v prípade, že ho žena nemá komu zveriť na čas vybavovania úradných a iných záležitosti, ktoré nie je možné zvládnuť s dieťaťom/deťmi, čomu sa venujú najmä naše dobrovoľníčky.