Aktuality

 

   

 

Občianske združenie WOMEN´S INSTITUTE SLOVAKIA ako partner č. 2 v projekte ,, Slovensko bez násilia páchaného na ženách " ukončuje aj druhý „ nórsky projekt „

Projekt Slovensko bez násilia páchaného na ženách (DGV02002), kde prijímateľom projektu je MyMamy o.z. Prešov a partnermi projektu – nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry, WIS o.z. z Liptovského Mikuláša, Prešovská rozvojová agentúra, obec Medzany a partnerské centrum Norasenteret v nórskom Kirkenes, je vo svojej finálnej fáze. Projekt, ktorého sloganom bolo, že „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ bol spustený 27.8.2015 a končí 30.4.2017.

Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85:15. Pre všetky partnerské organizácie bolo povinné 10% spolufinancovanie.

Cieľom bola podpora už existujúcich poradenských centier a aktívnejšia mediálna kampaň, aj niektoré spoločné aktivity venované téme násilia páchaného na ženách a deťoch. Aktivity projektu boli simultánne realizované v okolí pôsobenia jednotlivých partnerských centier, t.j. Prešove, Liptovskom Mikuláši a Nitre. Boli to napr. Beh na vysokých opätkoch, divadelné predstavenie Natreté strachom, okrúhle stoly, medzinárodná výstava „ Ženské práva ".

Výsledky projektu boli prezentované dňa 7.4.2017 na záverečnej konferencii, konanej v areáli Prešovskej univerzity.

Výška celého projektového grantu : 473 045 €

Celkové spolufinancovanie z vlastných zdrojov partnerov: 52 560 €

Výška projektového grantu pre W.I.S.o.z. : 126 258 €

Povinné spolufinancovanie projektu W.I.S.o.z. : 12 626 €

Viac informácii o projekte na www.norwaygrants.sk, www.beznasilia.sk

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

A home must be a safe place for everybody.

www.eeagrants.sk, www.eeagrants.org