O nás

 

Women Institute Slovakia o.z. je občianske združenie, ktoré je zamerané na vzdelávanie, ochranu a pomoc všetkým ženám bez rozdielu veku, rasy či náboženstva. Jeho cieľom je predovšetkým eliminácia rodovej nerovnosti, násilia, zneužívania detí a kupčenia so ženami. Zvláštnu pozornosť venuje ženám zažívajúcim násilie. 
Občianske združenie Women Institute Slovakia o.z. začalo fungovať zaregistrovaním stanov zo dňa 27.6.2013 na Ministerstve vnútra pod číslom VUS/1-900/90-41654. V priebehu roka 2013 sme pripravovali projekt zameraný na vybudovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím na Liptove. V  auguste 2014  sme získali podporu a začali  realizovať projekt pod názvom „Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova“, ktorý bol financovaný Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom SR.
Z dôvodu potreby poskytovania sociálnych služieb – poradenstva pre ženy zažívajúce násilie sme otvorili aj poradenské centrum v Liptovskom Mikuláši. Poradenské služby sú poskytované aj formou mobilnej informačnej linky na č. 0919 200 302.